jachthaven
     

Zonder de rivieren Maas en Roer zouden RWV Nautilus en de watersport in Limburg nooit geworden zijn, wat ze nu zijn. Want uitgerekend op de plek waar de Roer in de Maas uitmondt en op 200 meter van de oude binnenstad ligt onze gezellige jachthaven. Een mooiere locatie, bijna letterlijk aan de Poort van Roermond, is nauwelijks denkbaar. En met vlakbij de Maasplassen, met ruim 3000 hectare het grootste watersportgebied van Nederland.

     
 

LAATSTE NIEUWS

     
Bomruiming Consortium Grensmaas

BomOp woensdag 18 april is bij werkzaamheden van Consortium Grensmaas een bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. De bom is gevonden op het werkterrein bij de dijk van het Julianakanaal op grondgebied van de gemeente Meerssen. Consortium Grensmaas legt bij Itteren een passeervak aan waarbij het Julianakanaal over een lengte van 1 kilometer wordt verbreed zodat grote schepen elkaar kunnen passeren op het kanaal.

Ontploffing bom
Na de vondst van de bom tijdens deze werkzaamheden, heeft De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bom ter plekke tijdelijk veilig gesteld. Het betreft een Amerikaanse bom (500 pond) met een gevoelige ontsteker waardoor de bom niet verplaatst mag worden. De bom zal naar alle waarschijnlijkheid in het Hemelvaartsweekend gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. De betrokken partijen (Gemeente Meerssen, Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas, Politie en EOD) werken op dit moment samen aan een plan met hierin o.a. de voorzorgsmaatregelen en beheersmaatregelen die genomen moeten worden.

Gevolgen voor omgeving en scheepvaart
Het ruimen van de bom heeft gevolgen voor de omgeving en het scheepvaartverkeer. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor het weekend van Hemelvaart. Het kanaalpeil moet maximaal een meter verlaagd worden om negatieve gevolgen van de ontploffing in het Julianakanaal te voorkomen. Daarom is het kanaal tussen Keersluis Limmel en Sluis Born gestremd van 10 mei tot 14 mei. Op 14 mei is scheepvaart vanaf 06.00 uur weer mogelijk. De communicatie over de stremming vindt ook plaats via de gebruikelijke officiŽle berichtgeving.

Om het kanaalpeil te verlagen wordt de hefdeur van Keersluis Limmel gesloten en wordt bij Sluis Born gespuid. Scheepvaart is dan niet mogelijk en in het kanaalpand mogen geen schepen aanwezig zijn.

 Blauwe VlagLedenportaal

Nieuwsbrief 3-2018 van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Nieuwsbrief VNMNieuwsbrief 3-2018 van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) is verschenen. In het nummer onder meer: Algemene Verordening Gegevensverwerking, Per 1 mei doorvaart Nederland windparken op Noordzee toegestaan, Vernieuwde HISWA RAI 2018 trekt 37.461 bezoekers, Nieuwe brandveiligheidsregels positief voor jachthavens, Sloepennetwerk LaagHolland officieel geopend, Watertoerisme kan Haarlem 3,5 miljoen euro per jaar opleveren, Nationale Motorbootvaren Prijs 2018:
Voordrachten zijn welkom en Kort Nieuws.


U kunt het nummer HIER bekijken 


 

 

Roermondse Watersport Vereniging Nautilus | Maasboulevard 4 | 6041 LX ROERMOND |