jachthaven
     

Zonder de rivieren Maas en Roer zouden RWV Nautilus en de watersport in Limburg nooit geworden zijn, wat ze nu zijn. Want uitgerekend op de plek waar de Roer in de Maas uitmondt en op 200 meter van de oude binnenstad ligt onze gezellige jachthaven. Een mooiere locatie, bijna letterlijk aan de Poort van Roermond, is nauwelijks denkbaar. En met vlakbij de Maasplassen, met ruim 3000 hectare het grootste watersportgebied van Nederland.

     
 

LAATSTE NIEUWS

     

Foto's Nacht van de BBQ toegevoegd

Nacht van de BBQDe foto's van de Nacht van de BBQ zijn aan het fotoalbum op websitegedeelte 'Alleen voor de leden' toegevoegd.

 Blauwe VlagLedenportaal

Kanoclub behulpzaam bij zwemclinic

CityswimRoermond CitySwim is een uitdagend evenement voor jong en oud met als doel om fondsen te werven voor goede doelen; deze editie is dat in ieder geval Toon Hermans Huis Roermond. Roermond City Swim is 'drie onderdelen in één': de Duckrace, de City Swim en de Afterparty! Speciaal voor de deelnemers worden er zwemclinics georganiseerd, zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. Leden van onze kanoclub hebben de zwemmers op zondag 18 juni, een van de clinics, vergezeld. Meer foto's staan in de fotogalerij.


 

Nieuwsbrief 5-2017 van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Nieuwsbrief 5-2017Nieuwsbrief nummer 5-2017 van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) is verschenen. In het nummer onder meer: De accu van Nederland loopt leeg, Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de European Boating Association, Trossen Los, Blauwdruk voor toekomstige E-jachthavens, Recreatiegeulen bij waterkruising Moerdijk in gebruik, 40 jaar Watersportvereniging ‘De Westerein e.o.’, Sectoroverleg krijgt steeds meer vormen kort nieuws.

U kunt het nummer HIER bekijken 


 Nieuwsbrief Motorbootvaren

WatersportverbondIn deze Nieuwsbrief van het Watersportverbond onder andere aandacht voor: tochtplanning, voorkom diefstal en bouw nieuwe sluis Kornwerderzand. Klik HIER om de Nieuwsbrief te bekijken.

Sloop keersluis Limmel, van 3 april tot 28 juli 2017

Op maandag 3 april is gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude keerschutsluis te Limmel. Gedurende deze werkzaamheden, die gepland zijn voor 16 weken, zal de scheepvaart middels wisselend eenrichtingsverkeer de sluis kunnen passeren. Hiervoor zijn een aantal tijdelijke voorzieningen getroffen, houdt dus rekening met een gewijzigde verkeerssituatie:

  • Continue (24/7) scheepvaartbegeleiding via marifoonkanaal VHF-20. Gedurende de sloopwerkzaamheden geldt een meldplicht;
  • Afgesloten werkvak is gemarkeerd met gele betonning;
  • Tijdelijke scheepvaartseinen +/- 100 meter voor de sluis om scheepvaart om-en-om langs het werkvak te leiden.

Keerschutsluis LimmelDeze verkeersmaatregelen voor de vaarweg worden actief in de middag van zondag 2 april. Vanaf dat moment zijn de oude scheepvaartseinen gedoofd en worden de tijdelijke seinen geactiveerd. Deze tijdelijke seinen worden bediend vanuit Bedienpost Borgharen, welke bereikbaar is op VHF-20.
Het dringende verzoek om voor het geplaatste B.5-teken stil te houden, zodat uitvarende scheepvaart voldoende ruimte heeft om te ontmoeten.
Recreatievaart zonder marifoon dient ten allen tijde te wachten op groen licht. De operator in Borgharen monitort via camera’s het verkeersbeeld en zal ook recreatievaart zo snel als mogelijk een veilige doorvaart bieden.

 
 
Haalbuizen sluis Panheel / Festmacherstangen Schleuse Panheel
 
Sluis PanheelDe werkzaamheden aan sluis Panheel zijn gereed. Rijkswaterstaat heeft de oude schutkolk van deze sluis gerenoveerd. Bijzonder is dat we meteen ook de situatie voor de recreatievaart hebben verbeterd door 12 haalbuizen aan te brengen. Meer informatie staat HIER.

Die Sanierungsarbeiten an der Schleuse Panheel sind abgeschlossen. Im Auftrag von Rijkswaterstaat, der obersten niederländischen Straßen- und Wasserbaubehörde, wurde die alte Schleusenkammer saniert. Im Zuge dieser Arbeiten wurde durch Anbringung von 12 Festmacherstangen auch gleich die Situation für die Sportschifffahrt verbessert. Weitere Informationen finden Sie HIER

Flyer Natuur(vriende)lijke Maasoevers. Tips voor de recreatievaart
 
Flyer met tipsRijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en -uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Ook worden op diverse plekken (neven)geulen aangelegd en oude Maasarmen opnieuw aangetakt. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.
Speciaal voor de recreatievaart is een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. De in 2015 geactualiseerde versie kunt u HIER downloaden en de Duitstalige flyer staat HIER. Meer informatie kunt u vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

 
 

 

Roermondse Watersport Vereniging Nautilus | Maasboulevard 4 | 6041 LX ROERMOND |